Wikang Filipino Sa Daang Matuwid Essays

The month of August marked the “Buwan ng Wikang Pambansa”, an annual celebration of our country that highlights our Filipino language, with the theme of “Wika Natin ang Daang Matuwid”. Likewise, our school, Colegio de Sta. Teresa de Avila, celebrated it.

Various activities were held as early as August 1 when the Filipino language was used in communication and correspondence. The Celebration of the Buwan ng Wika was officially opened on the 14th day of August, 2013 at exactly 8:00 in the morning at the CSTA Gymnasium and was emceed by Joan Lucero and John Vincent Conde.

Meanwhile, the closing of the said program was culminated at the STSN Grounds on the 31st day of August, 2013. In correspond to the celebration, professors, faculties and other staff members wore different kinds of traditional and cultural Filipino Attires such as Filipiniana, Baro’t Saya, Barong Tagalog, Native Filipino Attires, Muslim Attires and etc. All these portray and symbolize the essence of being a Filipino Merit.

The program officially started at approximately 2:00 pm and was ended at exactly 5:30 pm. This celebration was contained by some intermission numbers such as ethnic dance performances, singing performances and also, viewed the highlights of the program that includes the Sadulawitan and Lakan and Lakambini’s beauty pageant. These brought to us by all of the representatives of each department and was led by the following respective emcees, Angeline Rabi and Mark Angel Arcega.

The first stop of the celebration was Sadulawitan that was judged by Dean Harold Lucero, John Judiel Noche, Jeffrey Leona, Ellaise Filoteo and Rocel Desierto. Their piece was “Bakit Babae ang Naghuhugas ng P”. The contestants, BSIT 1-4 and BSIT 1-5, both hooked the first place of this contest.

Representatives from the BSED, Anne Penelope Diesta and Renz Erris Rubio, made the Education Department loud and proud for winning the title of Lakan at Lakambini 2013. Anne Penelope Diesta swept all the minor awards in the Female category specifically, Best in Filipiniana, Best in Regional Costume and Darling of the Crowd with Arnie Montes BSHRM. Another minor award was also given to Arnie Montes BSHRM and Eleazar Llobrero BSIT for winning the Best in Barong Tagalog. This segment was headed by the respected judges namely, Ellaise Filoteo, Rocel Desierto and Dr. Joel Bagay.

Lutong Pinoy is another major contest that was ruled by the Pampanga’s Delicacies of HRS 2-5 by nailing it to the first place and was followed by the Specialties of the Cebuanos by the HRS 1-3 and HRM 1-6 who won as the third placer with their Ilo-ilo’s Main Dishes. This contest was held at the CSTA Grounds from 7:30 to 11:30 am last August 31, 2013 and was judged by Dr. Salvacion Mopaz, Dean Ruby Odulio, Dean Harold Lucero and Mr. Arturo Apostol Jr.

The winners of the essay writing as thereby declared were 1st Ruth P. Odias HRS 1-5, 2nd Alezhandra C. Darrios HRS 1-5 and 3rd Ramel T.Aniban HRS 1-2. On the other hand, poster slogan making winners were 1st Jaive A. Monderei Amos and Richard O. Lanson, 2nd Sarah Jane Atienza, Angelica Joy Escasinas and Neressa Secretaria and 3rd Analyn Lazaro, Cathy Mae Balonga, and Kia Mae Camu. These winners received certificates, medals and cash prizes for winning in the said contests that was awarded by their respective Deans, Advisers and Professors.

Christian Ann C. Ramos, chairperson of the program and BSED Filipino Major students, who helped in organizing the event, were congratulated by the Dean of the Education Department, Dr. Rosario de Osera, in her closing remarks for the conduct of the affair.

Buwan ng Wika is really a blast for us in expressing ourselves as Filipinos. Our language is the most important thing that we have in order to survive in our daily living. Never attempt to bypass our very own Filipino language because you can never be a good speaker in the second language if you, yourself, don’t know everything about our native one.


Wika: Susi sa Pambansang Kaunlaran

Ni: Carl Joseph Lanada

 

Ako ay Pilipino. Nabubuhay sa lupang tinaguriang Perlas ng Silangan… at nakikipagugnayan sa mundo sa pamamagitan ng wika. Sa mga hurado at sa mga naririto ngayon, ngalan ko’y___________ At hiling ko’y makinig kayo sa mga sasabihin ko.

 

Wika… ang siyang nag iisang instrumento upang maiugnay ang mga mamamayan ng bansa upang magkaroon ng malakihang pagbabago tungo sa matuwid na daan. ito din ang nag iisang bagay upang mag kaunawaan ang mga tao sa mundo… at nag iisang sandata upang magkaisa ang mga mamamayan laban sa mga suliranin ng bansa.Marami ang nagagawa ang Wika upang mapabago ang kalagayan ng nasyon. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan… ito ang bagay na kailanman ay hindi mawawala sa mundo.. isang susi nakapag ginamit ng mabuti ay magsisilbing isang kayamanan ng bansa tungo sa kaunlaran.

 

Kung ang mga taong mababait ay walang boses o wika sa lipunan… tiyak ay patuloy nadadami ang mga masasamang loob na walang humpay sa paggawa ng hindi magagandang bagay sa bansa. Hanggat walang nagsasalita upang pumuna, tiyak ay patuloy ang saya ng mga demonyo sa bayan. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga anghel sa paligid upang isigaw at ipadinig sa lahat ang kanilang mga nakikita nang sa gayon ay magkaroon ng isang matinding paghuhusga na siyang magdadala upang makagawa ng mga batas na siyang magbibigay ng kaparusahan sa kung sino man ang lalabag sa mga ito… kung gayon… ang Wika natin ay nagsisilbing instrumento ng Katarungan at Kapayapaan ng bansa.

 

Sundan pa natin ang mga eksena… Kung may mga demonyo ay tiyak na may mga buwaya din sa lipunan na walang habas na gumagastos ng malaki para sa sariling kapakanan na ginagamit ang dugo at pawis ng mga mamamayan. Kung walang maglalakas loob na magsalita upang sabihin kung sino sila, walang duda na tuloy tuloy lang ang paglaki ng kanilang mga tiyan. Ang resulta, yumayaman sila, naghihirap ang bansa. Ngunit sa pamamagitan ng wika at katapatan ay nagkakaroon ng lakas ang loobang mga tinaguriang WhistleBlowers upang ituro ang mga taong sangkot sa pagkamkam sa kaban ng bayan. Nang dahil sa kanila, ang ilan sa mga malalaking buwaya ng lipunan ay nailagay na rin sa wakas sa koral. Kung gayon… ang Wika natin ang ay nagsisilbing instrumento laban sa Katiwalian ng bansa.

 

Mahalaga ang edukasyon sa isang tao… at kabilang sa asignaturang itinuturo ay ang wika. Kung walang wikang itinuturo sa lahat ng paaralan, tiyak na walang maiintindihan ang mga estudyante sa paaralan… ang resulta, mababang marka, kulang sa galling, kawalan ng trabaho na hahantong sa kahirapan ng tao… na hahantong sa kahirapan ngbansa. Anang saklap naman ng buhay kapag ganon.. dahil dito, Kailangang kailangan na magkaintindihan ng mga Guro at Estudyante nang sa gayon ay pumasok sa kanilang mga isip ang mga impormasyon na magagamit nila sa kanilang kinabukasan. Kapag sa oras na maganda ang resulta, uunlad ang tao at di kalaunan ay uunlad din ang bansa. Tandaan, ang susi upang maka alpas sa bangin ng kahirapan ay ang kaalaman sa mga bagay bagay… kung gayon… ang Wika sa katawan ng Karunungan ay siyang sandata laban sa Kahirapan ng bansa.

 

Mahalaga din ang nagagawa ng wika sa larangan ng ekonomiya. Isipin mo nalang kung walang wika ang isang bansa… tiyak ay walang humpay na magkakakanya kanya ang lahat ng industriya , resulta ng isang malawakang kompetisyon na hindi masyadong maganda sa ekonomiya ng bayan. Kung wala ring wikang alam ang isang bansa, tiyak ay wala ring mga dayuhan na mamumuhunan sa bansa dahil wala tayong instrumento upang makipag ugnayan sa kanila. Nang dahil sa wika, nakakagawa ng mga unyon ang mga magkakatulad na industriya nang sa gayon ay magkaroon ng isang malakihang paglago ng ekonomiya at empleyo sa nasyon. Kung gayon… ang wika sa katawan ng Komunikasyon ay susi sa Mabilisan, Inklusibo, at Sustenidong Kaunlaran ng bansa.

 

Huwag din nating kakalimutan na sa pagharap sa mga suliranin at pag unlad ng bansa ay dapat din nating pahalagahan ang mga lugar kung saan tayo kumukuha ng mga materyales at pagkain… ang ating Inang Kalikasan. Isipin mo nalang ulit kung walang wikang gagamitin ang mga tao upang sawayin ang ibang mga nilalang na walang ka abog abog na naninira sa kalikasan. Tiyak ang mga kristal na tubig sa mga ilog ay magmimistulang daanan na ng mga basura, ang mga dating bundok ay siguradong patag at mga Subdivision na, ang mga malalagong gubat ay tiyak na magiging disyerto. Ang resulta, Malalakas na bagyo, Landslide, at kung ano ano pang mga sakunang gawa ng Kalikasan. Buti nalang at nang dahil sa wika ay unti unti nang maibabalik sa dati ang mga patay na ilog, nagiging luntian ang mga kalbong bundok, nagiging kontrolado na ang bilang ng pagmimina at pagtrotroso at naiiwasan ang paggamit ng kung ano anong mga bagay na tiyak na makakapanira sa kailkasan. Kung gayon, ang wika ay siyang nagiging kalasag upang lubos na mapangalagaan ang Kapaligiran ng bansa.

 

Wika, Wika Wika, Andami ng nagagawa ng wika na siyang pagkakakilanlan ng ating bayan.Tunay nga na ito ay mahalaga upang umarangkada sa pag unlad ang isang bansa. kung wala ito,magmimistula tayong isang jip na umaandar ng paatras. Mas maigi na lalopa nating linangin ang ating wika dahil ang Wika natin ay siyang ating Daang matuwid tungo sa kaayusan at kaunlaran ng bansa.Ako ay Pilipino. Nabubuhay sa lupang tinaguriang Perlas ng Silangan… at nakikipagugnayan sa mundo sa pamamagitan ng wika. At ang wikang gamit ko ay ang wikang Filipino! Sa mga hurado at sa mga naririto ngayon, isang mapagpalang araw sa inyong lahat!


© Copyright 2018 Carl Joseph Lanada. All rights reserved.

One thought on “Wikang Filipino Sa Daang Matuwid Essays

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *