Pendahuluan Assignment Pengajian Malaysia

Malaysia pada 16 September 1963 selepas pembentukan Malaysia. Pembentukan PerlembagaanMalaysia telah melalui proses sejarah yang bermula dengan penguasaan British ke atas negeri Perak,Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu(NNMB).Semasa Perang Dunia Kedua (1942-1945), Jepun menakluki Tanah Melayu. British kembalimenduduki Tanah Melayu dan memperkenalkan suatu bentuk pemerintahan yang baru iaitu MalayanUnion pada April 1946. Walau bagaimanapun, bentuk pemerintahan baharu itu mendapat tentanganyang hebat daripada orang Melayu.Penentangan ini menyebabkan British memperkenalkan pula bentuk pentadbiran yang baharu,iaitu perjanjian Persekutuan 1948. Melalui perjanjian ini, kerajaan pusat terdiri daripada seorangPesuruhjaya Tinggi British, sebuah Majlis Mensyuarat dan sebuah Majlis Perundangan.Majlis Perundangan mengandungi anggota-anggota rasmi dan sebilangan anggota yang tidakrasmi yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Hasil daripada perjanjian ini, wujudnya satuperlembagaan yang baharu bagi Tanah Melayu yang berkuat kuasa pada 1 Februari 1948.


PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat juga kami menyempurnakan tugasan bagi subjek Tamadun Asia dan Tamadun Islam ( TITAS ) ini. Sepanjang menjalankan kerja kursus ini, kami telah memperoleh pelbagai pengalaman sama ada pahit mahupun manis yang amat berharga dan bermakna dalam hidup kami sebagai seorang pelajar. Pengalaman yang kami perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini mungkin hanya akan datang sekali sahaja dalam hidup kami.
Justeru itu, kami juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan dengan lebih terperinci lagi berkaitan tugasan ini iaitu “Impak negatif dan positif pengaruh Barat terhadap tamadun Islam, Cina dan India”. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah kami iaitu, Dr. Amini Amir Abdullah kerana beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada kami sepanjang menjalankan ini. Tunjuk ajar beliau amat membantu kami dalam usaha menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan ini.
Oleh itu, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga kami yang telah banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan bagi menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.
Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah anda hulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan anda semua, tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Sekian, terima kasih.

One thought on “Pendahuluan Assignment Pengajian Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *